Gwarancja

Sklep internetowy Okapytoflesz.pl dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane okapy kuchenne były jak najwyższej jakości. Wszystkie oferowane towary sprzedawane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i jest udzielana na nie pisemna gwarancja. W przypadku zgłoszenia reklamacji dbamy o to, żeby proces jej obsługi prowadzony był na jak najwyższym, satysfakcjonującym Państwa poziomie.

Warunki gwarancji na okapy kuchenne Toflesz:

 1. Sprzedający gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym okresie wady fabryczne będą usuwane bezpłatnie.
 2. Karta gwarancyjna jest ważna tylko wraz z dowodem zakupu i z oryginalnym opakowaniem w jakim okap został kupiony od producenta.
 3. Okap zostanie naprawiony w ciągu 14 dni roboczych, jeżeli klient dostarczy reklamowany towar do serwisu lub punktu sprzedaży.
 4. Gwarancja nie obejmuje:
  a) mechanicznych uszkodzeń sprzętu spowodowanych przez użytkownika,
  b) uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:
  niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji,
  stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, środków czyszczących bądź konserwujących,
  nieprzestrzegania zaleceń producenta w zakresie eksploatacji sprzętu poza warunkami indywidualnego gospodarstwa domowego (np.: w punktach zbiorowego żywienia, zakładach gastronomicznych, itp.),
  samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
  c) spalenie LED SMD,
  d) uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od producenta.
 5. Gwarancji udziela się od daty wydania okapu udokumentowanej dowodem sprzedaży, który powinien zawierać datę zakupu i symbol urządzenia.
 6. W przypadku zwrotu okapu do producenta lub wysyłki do serwisu, powinien być on zapakowany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.
 • Najwyższa jakość
  sprzedawanych
  okapów
 • Obsługa na możliwie
  najwyższym
  poziomie
 • Gwarancja
  dwuletniego
  działania
 • Naprawa
  do dwóch tygodni

Napisz do nas